Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku​

LISTA PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SZKOŁA NIE BIERZE UDZIAŁU W NABORZE ELEKTRONICZNYM

Krok 1

ZŁÓŻ WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

ORAZ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

O POSIADANIU BARDZO DOBREGO STANU ZDROWIA.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO 31.05.2023 r. DO GODZ. 15.00.

POBIERZ PLIKI W FORMACIE PDF, WYPEŁNIJ, PODPISZ I ZŁÓŻ W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

Krok 2

PRZYJDŹ NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ ORAZ PRÓBĘ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ.

TERMIN 02.06.2023 r. godz. 10.00

Krok 3

ODSZUKAJ SWÓJ NUMER KANDYDATA NA LIŚCIE KANDYDATÓW WSTĘPNIE PRZYJĘTYCH. LISTY ZOSTANĄ UMIESZCZONE W ZAKŁADCE STREFA KANDYDATA. 

TERMIN UMIESZCZENIA LIST 09.06.2023 r. OD GODZ. 15.00.

Krok 4

DOSTARCZ WYMAGANE DOKUMENTY:
– ZAŚWIADCZENIE OKE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE 06-07.07.2023 r. 

– ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TERMINIE 23-30.06.2023 r.

– 3 PODPISANE FOTOGRAFIE (RAZEM ZE SWIADECTWEM).

Krok 5

ODSZUKAJ SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH

 10.07.2023 r. OD GODZ. 15.00.

 

Witamy
w naszych szeregach!